KATALOG                                     
18-tka
Absolutorium
Artykuły szkolne
Bez tekstu
Bierzmowanie
BOŻE NARODZENIE kartki świąteczne
Chrzest Święty
Dziecięce i młodzieżowe
Dzień Babci
Dzień Dziadka
Dzień Matki
Dzień Ojca
Gratulacje - wzory kwiatowe
Gratulacje z okazji narodzin
I Komunia Święta
Imieniny
Jubileusz
Kondolencje
Kwiatowe
NOWOŚCI
Podziękowania
PROMOCJE
Przejście na emeryturę
Religijne
Rękodzieło
Roczek
Rocznica ślubu
Serdeczne życzenia
Studniówka
Ślub
Torby ozdobne
Urodziny
W języku niemieckim
Wünsche auf Deutsch
Geburstag, Weihnachten

Walentynki
Wieczór panieński, kawalerski
WIELKANOC kartki świąteczne
Zaproszenia
Zawiadomienia


Strona Główna » Polityka prywatności

Szanowni Państwo,
Zgodnie z obowiązującym od dnia 25 maja 2018 roku Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (powszechnie znanym jako „RODO”) firma MERIGRAF Maria Piechura Spółka Jawna podaje następujące informacje:

• ADMINISTRATOR DANYCH OSOBOWYCH •

Administratorem Pani/Pana danych jest MERIGRAF Maria Piechura Spółka Jawna, adres: 62-020 Swarzędz, ul. Przełajowa 10, wpisana do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy w Poznaniu pod numerem KRS 98927, posiadająca numer REGON 630180046 oraz NIP 7770043612.
tel. 61 817 51 98, 61 815 90 72, 61 651 66 80, 691 707 034
adres e-mail: sprzedaz@merigraf.com.pl

• CEL PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH •
Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w następujących celach:
• marketingu i promocji produktów i usług oferowanych przez MERIGRAF,
• odpowiedzi na przesłane wiadomości/zapytania,
• zawarcia i wykonania umowy,
• realizacji zamówienia lub usługi,
• wystawiania faktur sprzedażowych,
• rozpatrywania skarg i reklamacji,
• przyjmowania i rejestracji faktur zakupowych,
• odpowiedzi na oferty handlowe,
• wewnętrznych celów administracyjnych, w szczególności analiz, statystyk, zestawień i raportowania,
• archiwizacji.


• PODSTAWA PRAWNA PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH •
Podstawą przetwarzania danych osobowych jest, w zależności od wykonywanych czynności:
• zawarcie i wykonanie umowy z firmą MERIGRAF – (realizacja usługi lub zamówienia),
• wypełnienie obowiązku prawnego ciążącego na firmie MERIGRAF – (np. wystawienie faktury),
• prawnie uzasadniony interes firmy MERIGRAF – (marketing bezpośredni swoich produktów i usług),
• wyrażona przez Panią/Pana zgoda.

Posiada Pani/Pan prawo do wycofania zgody w dowolnym momencie, przy czym cofnięcie zgody nie ma wpływu na zgodność przetwarzania, którego dokonano na jej podstawie przed cofnięciem zgody. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednakże odmowa podania danych osobowych spowoduje brak możliwości realizacji celów przetwarzania danych osobowych.

• OKRES PRZECHOWYWANIA DANYCH OSOBOWYCH •
Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane:
• w zakresie realizacji zawartej przez Panią/Pana umowy z firmą MERIGRAF przez okres do czasu zakończenia jej realizacji, a po tym czasie przez okres w zakresie wymaganym przez przepisy prawa lub dla zabezpieczenia ewentualnych roszczeń,
• w zakresie wypełniania obowiązków prawnych ciążących na firmie MERIGRAF w związku z prowadzeniem, realizacją zawartych umów przez okres do czasu wypełnienia tych obowiązków przez MERIGRAF,
• w zakresie marketingu i promocji produktów i usług oferowanych przez MERIGRAF przez okres do czasu wycofania przez Panią/Pana zgody na takie przetwarzania.

• OKRES PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH •
Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane przez okres niezbędny do realizacji celów przetwarzania danych osobowych lub do czasu wycofania przez Panią/Pana zgody na przetwarzanie danych.

• ODBIORCY DANYCH OSOBOWYCH •
Kategoriami odbiorców, którym Pani/Pana dane osobowe zostały lub zostaną ujawnione przez firmę MERIGRAF są:
• upoważnieni pracownicy Administratora,
• podmioty prowadzące działalność pocztową lub kurierską,
• banki,
• organy państwowe lub inne podmioty uprawnione na podstawie przepisów prawa,
• podmioty obsługujące nasze systemy teleinformatyczne.

• UPRAWNIENIA OSÓB, KTÓRYCH DANE SĄ PRZETWARZANE •
Przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do treści swoich danych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych oraz prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego, którym jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych. Z powyższych praw można skorzystać poprzez:
• kontakt mailowy pod adresem: sprzedaz@merigraf.com.pl,
• kontakt pisemny, za pomocą poczty tradycyjnej na adres: MERIGRAF Maria Piechura Spółka Jawna, 62-020 Swarzędz ul. Przełajowa 10

• PODSTAWA PRAWNA •
Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016r. (Dz.U.UE L.2016.119.1)

© 2021 MERIGRAF

O Firmie   Kontakt   Polityka prywatności